نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی افراد

 

ردیف

 نام

 نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

 
1 علیرضا صالح پور کارشناس آزمایشگاه سیالات 61113620  

2

 خسرو

 قاسمی

کارشناس

61112262

 

3

 اصغر

 عاشری نژاد

رییس دفتر دانشکده

61112203

 

4

 محمد صادق

 اسماعیلی راد      

کارشناس مرکز رایانه

61112262

 

5

پریسا

مطلوبی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه

61113072

 

6

 مریم

 ندایی

کارشناس مرکز آنالیز

61112251

 

7

 سلمان

 رموزی

کارپرداز

61113074

 

8

 فریبرز

 نصیری صالح            

کارشناس حسابداری

61113074

 

9

 معصومه

 حسنی

کارشناس پژوهشی

61112931

 

10

 محمد

 احسنی خیابانی            

کارشناس آزمایشگاه بیو تکنولوژی 

61112257

 

11

 علی

 نوروزی 

کارشناس مسئول دانشکده مهندسی شیمی    

61113061

 

12

 زهرا

 آقایی

کارشناس آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانو ساختار

61112212

 

13

 شهرام

 ذوقی

کارشناس عملیات واحد

61113208

 

14

 زینب

 اسماعیلی

کارشناس آموزش

61112274

 

15

رخساره مقدسیان

کارشناس آموزش و آزمایشگاه مایع مایع

61112274

 
16 سمیه حسن نژاد

کارشناس تحصیلات و آزمایشگاه

61112274

 
      17 رسول امیری                                کارشناس تحصیلات تکمیلی       61112865   
18 ابوالفضل کریمی کارشناس آزمایشگاه کنترل فرایند 61112971  
19 آناهیتا شفارودی کارشناس آزمایشگاه