انتقال حرارت

درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه انتقال حرارت

سرپرست: سرکار خانم مهندس صدر

تلفن: 61113306

آزمایشگاه انتقال حرارت، یک آزمایشگاه آموزشی- پژوهشی است که پیش­نیاز آن درس انتقال حرارت 1و2 می­باشد (گاهی به صورت هم نیاز با انتقال حرارت  نیز عرضه می­گردد). ظرفیت این آزمایشگاه در هر جلسه حداکثر 16 نفر است.

دستگاه­های آزمایشگاه عبارتند از:

  1. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش هدایت (خطی و شعاعی)
  2. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش جابه­جایی (آزاد و اجباری)
  3. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع و بررسی بعضی از قوانین مربوط به انتشار نور مرئی
  4. بررسی انتقال حرارت در مبدا گرمایی (لوله­های هم محور)
  5. بررسی نحوه کار دماسنج­های مختلف (ترمیتور- ترموکوپل- ترموپایل- ترمومتر جیوه­ای- ترمومتر فشار بخار- بی متال- ترمومتر مقاومت پلاتین- ترمومترهای شیمیایی چسبان)
  6. بررسی انتقال حرارت حین جوشش
  7. بررسی انتقال حرارت نانوسیال­ها در مبدل حرارتی صفحه­ای (پژوهشی)

تذکر: 6 دستگاه ذکر شده ابتدایی، آموزشی و تنها مورد 7 کارکرد پژوهشی دارد.