فرایند های جذب سطحی

درباره آزمایشگاه

فعالیت های جاری آزمایشگاه

 

مطالعه و بررسی فرآیندهای جذب سطحی و تبدیل در سیستم­های ناهمگن و مدل­سازی ریاضی و بهینه­ سازی فرآیندهای مرتبط، از جمله فعالیت­های این آزمایشگاه است. برخی دیگر از فعالیت­های آزمایشگاه بر تولید مواد نانوساختار، نانوذرات و تهیه لایه­ های نازک (به عنوان کاتالیست­های هسته - پوسته و نیز ساخت غشاء) و کاربرد آنها متمرکز شده است. بررسی و مدل­سازی خواص این مواد از فعالیت­های جاری در این آزمایشگاه می­باشد.

روش تعیین خواص و ارزیابی انواع جاذب­های متخلخل، کاتالیست­های جامد و غشاها نیاز به تجهیزات و امکانات مختلفی دارد و این آزمایشگاه بر روی ساخت، نصب و راه­ اندازی این سیستم­ها متمرکز شده است.

 مدل­سازی ریاضی، شبیه­ سازی و بهینه­ سازی فرآیندهای جذب، راکتورهای ناهمگن (بستر ثابت، بستر چکان، بستر متحرک، ستون حباب، بستر سیال، دوغابی و راکتورهای غشایی) در فرآیندهای پالایش نفت و گاز، مسائل زیست محیطی، تثبیت دی اکسید کربن، تصفیه و خالص­ سازی هیدروژن و تولید محصولات با ارزش افزوده، در این آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

زمینه­ های پژوهشی:

 

  مدل­سازی ریاضی واکنش­های کاتالیستی در فرآیندهای نفت و گاز

  مدل­سازی ریاضی و شبیه­ سازی فرآیندهای جذب سطحی

  ساخت مواد نانوساختار و کاربرد آنها در فرآیندهای کاتالیستی و جذب سطحی

  کاربرد دی­اکسید کربن فوق بحرانی در آماده­ سازی مواد دارویی و نانوذرات

  ساخت و کاربرد فوتوکاتالیست­ها در حوزه انرژی و محیط زیست

  غشاها و فرآیندهای خالص­ سازی هیدروژن

 

 

جوایز و افتخارات:

 

    رتبه اول فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در دانشگاه تهران.

    مشاور برتر پروژه­های تحقیقاتی در پژوهشگاه صنعت نفت، 1387

            پروژه پژوهشی نمونه با عنوان "بررسی مواد نانو ساختار کربنی برای جذب و ذخیره سازی گاز طبیعی

            هجدهمین جشنواره پژوهش ،دانشگاه تهران،1388

    پژوهشگر نمونه در جشنواره دانشگاه تهران، 1389.

 

 

اطلاعات بیشتر