کاتالیست و مهندسی واکنش ها

درباره دانشکده

 

آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها با جذب بودجه ها و طرحهای پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت نفت و شرکت پتروشیمی در سالهای اخیر شکل گرفته است. عمده فعالیتهای پژوهشی این آزمایشگاه تبدیل گاز و نفت می باشد و یکی از مجهزترین این نوع آزمایشگاه در سطح دانشگاههای دنیا می باشد. این آزمایشگاه با استفاده از حمایتهای وزارت نفت و موسسات تابعه، وزارت صنایع و سایر موسسات و وزارت خانه ها در قالب انجام طرحهای پژوهشی شکل گرفته و در حال حاضر به یکی از آزمایشگاههای نسبتا مجهز در نوع خود تبدیل شده است.

دراین آزمایشگاه در زمینه های زیر پژوهش صورت می گیرد:

  1. سنتز، شناسائی و بررسی فعالیت مواد نانو ساختار در کاربردهای الف-  کاتالیست های واکنش های تبدیلات گازی در حوزۀ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ب- کاتالیست هاو فوتوکاتالیست های  واکنش های رفع آلاینده های زیست محیطی، ج- سنسور های تشخیص آلاینده های گازی و گازهای قابل اشتعال، د- بیو سنسورها
  2. استفاده از راکتورهای پلاسمائی الف-  واکنش های تبدیلات گازی، ب- واکنش های رفع آلاینده های زیست محیطی، ج- عامل دار کردن سطوح مواد نانوساختار برای کاربردهای متنوع
  3. توسعه ی مواد نانوساختار برای استفاده در مخازن هیدروکربوری با هدف ازدیاد برداشت
  4. توسعه ی مواد نانوساختار برای جذب و تخریب آلاینده ها
  5. اصلاح و مهندسی و لایه نشانی مواد متخلخل با استفاده از تکنیک های CVDو ALD  برای کاربردهای  کاتالیستی، فوتوکاتالیستی و غشائی

همچنینین آزمایشگاه مجهز به دستگاههای آنالیز On-line از جمله گاز کروماتوگرافها و با بالاترین قابلیت انعطاف برای انجام طرحهای پژوهشی مختلف، یک دستگاه TPD/TPR/TPO و دستگاه BET برای تعیین مشخصات کاتالیست ها، دستگاه FTIR با امکان DRIFTS برای بررسی سینتیک و مکانیزم واکنشها و نیز تعیین مشخصات کاتالیست در حین انجام واکنش، دستگاه GC-MS بوده و نیز یک دستگاه مولد ولتاژ بالا و فرکانس بالا جهت انجام آزمایشهای تبدیل گاز به مایعات نفتی خریداری و وارد گردیده است. همچنین دستگاههای تکمیلی تحت فشار و … در حال خرید می باشد. در این آزمایشگاه تعداد 5 طرح پژوهشی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و تزهای دکتری بطور همزمان در حال اجرا می باشد.

6- آزمایشگاه  تحقیقاتی نفت

آزمایشگاه نفت این دانشکده سابقه بیش از 50 ساله دارد که با بهترین دستگاههای آنالیز نفت برطبق استانداردهای ASTM تجهیزشده و هم اکنون در حال نوسازی دستگاهها و تجهیزات می باشد. این آزمایشگاه با برجسته ترین اساتید با سابقه در زمینه فرآیندهای نفت و گاز به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشغول می باشد.