دسترسی سریع

معرفی

 

کشور ما داراي ذخائر عظيم نفت، گاز، ذغال سنگ و منابع متنوع مواد معدني مي‌باشد.استقلال اقتصادي و خودکفايي صنعتي کشور در گرو نقش کليدي‌ ای است که مجموعه صنايع شيميائي کشور ايفا مي‌نمايد . بیشتر ....