آزمایشگاه مهندسی داروسازی

درباره آزمایشگاه

 

زمینه های تحقیقاتی آزمایشگاه مهندسی داروسازی:

  • نانوذرات دارویی و غیردارویی
  • سنتز مواد شیمیایی
  • اختلالات مایع- مایع
  • فرایندهای دارویی
  • روکش دادن ذرات
  • جداسازی