مکانیک سیالات

اعضاء

 

 

سرپرست: دکتر مهدی رجبی هامانه

   شماره تماس:61113607-021      فاکس: (66461024 -021

   آدرس مراجعه: تهران – میدان انقلاب – خ 16 آذر – دانشکده فنی – شماره 116

   آدرس پستی: تهران – ص. پ. 4563-11155- آزمایشگاه مکانیک سیالات مهندسی شیمی

   ایمیل: rajabi@ut.ac.ir

   صفحه شخصی