آرشیو اخبار تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

«اطلاعیه آموزش برای ورودیهای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ترم اول سال 99»

«اطلاعیه آموزش برای ورودیهای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ترم اول سال 99»


 

 

پیرو بخشنامه های صادره در خصوص حضور حداقلی کارکنان در دانشگاه، تا اطلاع ثانوی، دانشجویان و استادان محترم در صورت هرگونه سوال یا مشکل آموزشی، درخواست خود را از طریق ایمیل برای افراد ذیل ارسال نمایند.

 

 

1-کلیه دانشجویان مهندسی نفت و گاز         

خانم حاج حسینی

ahajihoseini@ut.ac.ir

......................................................................................

 

2-دانشجویان مقطع کارشناسی

خانم معصومه حسنی

mhasany@ut.ac.ir

یا خانم مقدسیان

r_moghaddasian@ut.ac.ir

یا خانم اصفهانی

kesfahani@ut.ac.ir

......................................................................................
3-دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 

آقای امیری شیراز

amirishiraz@ut.ac.ir

آقای تهرانی

Mohsen.ebrahim@ut.ac.ir

......................................................................................
4-دانشجویان مقطع دکتری

خانم حسن نژاد

shassannejad@ut.ac.ir


......................................................................................

5- مشکلات مربوط به سامانه ایلرن

 
         آقای اسماعیلی راد واتساپ به شماره 09122994053
    تلفن 02161112262

      

                                                                  

 

1-از ایمیل خود یک رونوشت به نشانی anoroozi@ut.ac.ir   ارسال نمایید.

2-موارد درسی یا سوال از استادان از طریق سامانه ایلرن، ایمیل یا هر کانال ارتباطی اعلام شده توسط استاد، برای ایشان ارسال شود.

3-در خصوص مواردی که به آموزش پردیس دانشکده های فنی یا دانشگاه مربوط می باشد پیام و درخواست خود را به کارشناس مربوطه، از طریق its3  ارسال نمایید.