آرشیو اخبار تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399


 

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و  کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 1399/11/11  لغایت  ساعت 23:59 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 به آدرسhttp://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش  اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه  1399/12/2

 

اداره آموزش  و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی