آرشیو اخبار تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی

اطلاعیه دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی


 

1-کلیه دانشجویان مهندسی نفت و گاز  
خانم حاج حسینی ahajihoseini@ut.ac.ir
.....................................................................................................................................................................................................

 

2-دانشجویان مقطع کارشناسی

خانم معصومه حسنی

mhasany@ut.ac.ir

یا خانم مقدسیان

r_moghaddasian@ut.ac.ir

یا خانم اصفهانی

kesfahani@ut.ac.ir

......................................................................................................................................................................................................
3-دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آقای امیری شیراز

amirishiraz@ut.ac.ir

آقای تهرانی

Mohsen.ebrahim@ut.ac.ir

......................................................................................................................................................................................................
4-دانشجویان مقطع دکتری
             خانم حسن نژاد  
......................................................................................................................................................................................................  

 

 
5- مشکلات مربوط به سامانه ایلرن
         آقای امیری واتساپ به شماره  
    تلفن 02161112865
......................................................................................................................................................................................................

      

                                                          

1-از ایمیل خود یک رونوشت به نشانی anoroozi@ut.ac.ir   ارسال نمایید.
2-موارد درسی یا سوال از استادان از طریق سامانه ایلرن، ایمیل یا هر کانال ارتباطی اعلام شده توسط استاد، برای ایشان ارسال شود.
3-در خصوص مواردی که به آموزش پردیس دانشکده های فنی یا دانشگاه مربوط می باشد پیام و درخواست خود را به کارشناس مربوطه، از طریق its3  ارسال نمایید.