آرشیو اخبار تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم 1400-1399

تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم 1400-1399


احتراماً، پیرو نامه شماره ۸۱۰۲۵۹۵ مورخ ۲۳/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته تمدید شد. لذا خواهشمنداست دستور فرمایند، اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.