« بازگشت

دانشجویان فاقد تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی و معافیت تحصیلی

دانشجویان فاقد تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی و معافیت تحصیلی


در خصوص دانشجویان فاقد تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی ومعافیت تحصیلی، خواهشمند است دستور فرمایند به نامبردگان ابلاغ گردد که مهلت ارائه تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی و معافیت تحصیلی (دانشجویان ذکور مشمول) تا تاریخ ۱۳/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ می‌باشد وقابل تمدید نخواهد بود. شایان ذکر است که در صورت عدم اقدام لازم، دانشجویان مذکور مجاز به ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال ۲- ۱۴۰۱ نمی‌باشند.