آرشیو اخبار تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

روش تهیه فیلم های سه دقیقه ای برای دانشجویان دکتری

روش تهیه فیلم های سه دقیقه ای برای دانشجویان دکتری


از دانشجویان دکتری که فارغ التحصیل می‌شوند درخواست می‌گردد در یک فیلم سه دقیقه‌ای به زبان انگلیسی در مورد رساله و نتایج اصلی آن توضیح دهند.

لطفا فیلم‌ را به آموزش دانشکده مهندسی شیمی ارسال نمایند.

بدیهی است که تهیه این فیلم‌های سه دقیقه‌ای در دیده شدن دانشکده مهندسی شیمی در مجامع بین‌المللی کمک شایانی خواهد نمود.

نمونه‌ای از فیلم ضبط شده در ذیل قابل مشاهده است. البته بهتر است که ابتدا خود و اساتید راهنما و عنوان رساله را معرفی بفرمایید و سپس در مورد رساله صحبت نمایید.