آرشیو اخبار تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نکاتی در مورد اخذ واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

نکاتی در مورد اخذ واحد دانشجویان کارشناسی ارشد


  • دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 نسبت به اخذ واحد پروژه در ترم 3 اقدام نمایند. در صورتی که تعداد واحدهای اخذ شده در ترم 3 از 14 واحد بیشتر باشد، و هنوز درسی جهت اخذ باقی مانده باشد، درس باقی مانده را در ترم 4 اخذ نمایند.
  • دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 نسبت به اخذ واحد سمینار در ترم 3 اقدام نمایند.
  • اخذ درس خارج از سرفصل در مقطع ارشد منوط به تعیین استاد راهنما و تصویب پروپوزال و نامه استاد راهنما در خصوص لزوم اخذ درس با توجه به موضوع پایان نامه و سپس تصویب گروه و در نهایت تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی است.