اساتید

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بورس اراسموس پلاس

بورس اراسموس پلاس


بورس اراسموس پلاس دانشگاه  Aristotle University of Thessaloniki  برای سال تحصیلی 2021-2022 ویژه اساتید و کارشناسان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://international.ut.ac.ir/fa/page/7503 مراجعه فرمایید.  

 

شایان ذکر است تنها به درخواست های رسیده از پردیس/دانشکده/ موسسه از طریق اتوماسیون ادارای پاسخ داده خواهد شد.