دانشجویان

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بورس تحصیلی کشور ژاپن مونبوکاگاکوشو

بورس تحصیلی کشور ژاپن مونبوکاگاکوشو


احتراماً به پیوست نامه شماره 42/1/12118 مورخ 1400/02/27 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بورس تحصیلی کشور ژاپن مونبوکاگاکوشو، جهت استحضار و اطلاع رسانی  ارسال می گردد.

 

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور ژاپن

بورس تحصیلی مونبوکاگاکوشو( نامه وزارت امور خارجه)

بورس تحصیلی مونبوکاگاکوشو(اداره بورس و اعزام دانشجوان)