- یک‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


نمایش 50 نتیجه
از 1
 
change-logo

حسین ابوالقاسمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد امامی نیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا بهرامیان 

دانشیار
شماره تماس: 8632975
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین بهمنیار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدحسن پنجه شاهی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پیمان پورافشاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امید توکلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدحسن جعفری امان آبادی 

استاد
شماره تماس: 02161112857
اتاق: 232
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهنگ جلالی فراهانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمصطفی حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نگهدار حسین پور 

استادیار
شماره تماس: 02161114712
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پریسا خدیوپارسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیاوش ریاحی بنی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حمید راشدی 

استاد
شماره تماس: 02161113058
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا رسایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهزاد رستمی 

دانشیار
شماره تماس: 02161114736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ایرج رضائیان باجگیران 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پیام زاهدی 

دانشیار
شماره تماس: 61113062
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رحمت ستوده قره باغ 

استاد
شماره تماس: 02161112855
اتاق: 2855
پست الکترونیکی: 
change-logo

مژده سجادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجتبی شریعتی نیاسر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی شکاری فرد 

دانشیار
شماره تماس: 02188359962
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زینب صالحی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهنام صدائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

افسانه صدر 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا ضرغامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نسیم طاهونی 

دانشیار
شماره تماس: 61113433
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مژگان عباسی 

استادیار
شماره تماس: 61114767
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هدایت عزیزپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهره فاطمی 

استاد
شماره تماس: 61112229
اتاق: 327
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا فتح اللهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هومن فتوره چی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سهرابعلی قربانیان 

دانشیار
شماره تماس: 61112223
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بابک کفاشی 

استاد
شماره تماس: 021-66967789
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

یداله مرتضوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نوید مستوفی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیامک مطهری مقدم 

دانشیار
شماره تماس: 02166967782
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدمهدی منتظررحمتی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهرا منصور پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد نجفی 

استادیار
شماره تماس: 02161112195
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی نخعی 

استادیار
شماره تماس: 02161114737
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدجلال الدین هاشمی اغچه بدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

قدرت اله هاشمی مطلق 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی وطنی 

استاد
شماره تماس: 88626457
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هلما وکیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 50 نتیجه
از 1