اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان ترم دوم 98 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان ترم دوم 98

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان ترم دوم 98


عطف به  نامه شماره 186/304633  مورخ 1398/10/17 در خصوص سیستمی شدن فرایند پرداخت جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی به استحضار می رساند کلیه دانشجویانی  که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانش آموخته می شوند، در صورت  تاخیر در انجام  فرایند تسویه حساب دانش آموختگی  مشمول پرداخت جریمه  مطابق با بندهای 6 و 7 هزینه های دوره دانشجویی خواهند شد.

 

دانلود جدول هزینه


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید