نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان ترم دوم 98

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان ترم دوم 98


عطف به  نامه شماره 186/304633  مورخ 1398/10/17 در خصوص سیستمی شدن فرایند پرداخت جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی به استحضار می رساند کلیه دانشجویانی  که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانش آموخته می شوند، در صورت  تاخیر در انجام  فرایند تسویه حساب دانش آموختگی  مشمول پرداخت جریمه  مطابق با بندهای 6 و 7 هزینه های دوره دانشجویی خواهند شد.

 

دانلود جدول هزینه