اخرین مهلت ارایه پروپوزال دانشجویان ارشد ورودی سال 1398 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

اخرین مهلت ارایه پروپوزال دانشجویان ارشد ورودی سال 1398

اخرین مهلت ارایه پروپوزال دانشجویان ارشد ورودی سال 1398


آخرین مهلت ارایه پروپوزال برای دانشجویان  ورودی 98 دهم دی ماه می باشد و مهلت داوری و تصویب پروپوزال و ثبت در سامانه گلستان برای دانشجویان ارشد  ورودی سال 98  پایان دی ماه می باشد. لذا بابت عدم تایید یا عدم ثبت مواردیکه خارج از بازه زمانی ارسال شود، مسولیتی متوجه آموزش دانشکده نخواهد بود و مراتب با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما به مراجع مربوطه در پردیس یا کمیسیون آموزش دانشگاه ارجاع خواهد شد.


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید