ادامه آزمایشگاه تخصصی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


ادامه آزمایشگاه تخصصی

ادامه آزمایشگاه تخصصی


آزمایشگاه‌های تخصصی


آزمایشگاه دیجیتال مغزه

آزمایشگاه دیجیتال مغزه با هدف توسعه‌ی ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته در زمینه مشخصه‌سازی جریان سیالات و تعاملات نیروهای درگیر، در مقیاس حفره شکل گرفت تا بتواند حرکت جریان درون ساختارهای پیچیده را با رزولوشن بالا دنبال کند. این سیستم نوین، مبتنی بر عکس‌برداری میکرو سی‌تی‌اسکن (µCT) همراه با به‌کارگیری روش‌های توسعه‌یافته‌ی دینامیک‌ سیالات محاسباتی است، به طوری‌ که دریچه‌ی جدیدی بر روی مطالعات فیزیک سنگ و پدیده‌های مرتبط با جریان سیالات گشوده است. تصویربرداری میکرو سی‌تی‌اسکن از نمونه پلاگ مغزه با ساختار 3 بعدی دیجیتالی با رزولوشن کمتر از 5 میکرون انجام می‌شود. در واقع، این نمونه‌ی دیجیتال مغزه، به عنوان ورودی محیط متخلخل به نرم‌افزار معرفی می‌شود. در ادامه، پس از معرفی محیط محاسباتی شبیه‌سازی، جریان صورت می‌پذیرد. همچنین توسعه روش‌های عددی کارآمد نظیر روش شبکه بولتزمن، به عنوان یک استراتژی جایگزین روش‌های سنتی آنالیز مغزه در این آزمایشگاه انجام شده‌است.

خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه دیجیتال مغزه شامل پوشش نسبتاً کاملی از آنالیز روتین مغزه (RCAL) و آنالیز ویژه‌ی مغزه (SCAL) خواهد بود

 

آزمایشگاه تخصصی و تحقیقاتی ژئوشیمی نفت و مخزن

این آزمایشگاه با هدف مطالعه ژئوشیمیایی عناصر و فرآیندهای اصلی سیستم‌های نفتی به منظور اکتشاف، حل مشکلات مربوط به تولید و توسعه میادین در سال 1392 در انستیتو مهندسی نفت با راه اندازی بخش پتروگرافی آلی و مدل‌سازی حوضه‌های نفتی، شروع به کار نمود. تحلیل حرارتی و ارزیابی اکتشافی مخازن نامتعارف (شیل نفتی و نفت شیل)، یکی دیگر از اهداف کاری این آزمایشگاه است که در حال تجهیز و راه‌اندازی است. این آزمایشگاه شامل 5 بخش است: (1) آماده‌سازی نمونه و استحصال بیتومن، (2) پتروگرافی آلی، (3) مدل‌سازی حوضه، (4) پیرولیز و (5) ژئوشیمی مولکولی و بایومارکر.

در حال حاضر امکان مطالعات میکروسکپی مقاطع نازک و قرص صیقلی (با استفاده از با نوری عبوری و انعکاسی) از سنگ و کروژن شامل مطالعات پالینوفاسیس، شناسایی و طبقه‌بندی انواع کروژن و تعیین بلوغ حرارتی بر اساس شاخص دگرسانی حرارتی و همچنین انجام مدل‌سازی حوضه های نفتی از طریق بازسازی تاریخچه‌ی تدفین و مدلسازی بلوغ حرارتی وجود دارد.

 

 

 

 

خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه دیجیتال مغزه

خدمات

خروجی

خدمات

خروجی

سی‌تی‌اسکن از کل مغزه

*.RAW

تراوایی مطلق

*.DOC

آنالیز سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی کل مغزه

*.DOC

تراوایی نسبی

*.DOC

عکسبرداری سی‌تی‌اسکن از نمونه‌ی مغزه

*.RAW

ضریب پیچاپیچی

*.DOC

آنالیز سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی نمونه‌ی مغزه

*.DOC

منحنی اشباع-فشار مویینگی

*.DOC

پردازش تصاویر دیجیتالی مغزه

*.RAW

اثرات کلینکنبرگ

*.DOC

بررسی ویژگی‌های استاتیک

*.DOC

توزیع سایز حفرات

*.DOC

ارائه ساختار حفرات

*.RAW

میدان سرعت، میدان فشار

*.PLT and *.VTK

بررسی خواص دینامیک ساختار حفرات

*.DOC

توزیع اشباع سیالات

*.PLT and *.VTK

    

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید