ادامه آزمایشگاه ها 2 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- یک‌شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۱

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

"شماره پنجم نشریه دانشکده مهندسی شیمی منتشر شد"


ادامه آزمایشگاه ها 2

ادامه آزمایشگاه ها 2


آزمایشگاه‌های تخصصی


آزمایشگاه مطالعات آسیب آسفالتین، سبک‌سازی نفت درجا و میکروفلوئودیک

این آزمایشگاه، انجام پروژه‌های زیر را متعهد است:

 

آزمایشگاه تخصصی و تحقیقاتی پدیده‌های سطح

این آزمایشگاه با هدف مطالعات مربوط به تغییر ترشوندگی سنگ مخزن و برهم‌کنش مولکولی نانوسیال با سنگ مخزن، در سال 1389 شروع به کار نمود. در حال حاضر امکان طراحی و ارزیابی کارایی انواع نانوسیال‌ها به منظور تغییر ترشوندگی با اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس استاتیک و دینامیک مقاطع نازک سنگ مخزن، وجود دارد. با طراحی آزمایش‌های نوین در زمینه‌ی برهم‌کنش نفت و سنگ مخزن و آشام خودبه‌خودی، این امکان فراهم شده که در مدت زمانی کوتاه و با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر از آزمایش‌های سیلاب‌زنی مغزه طراحی نانوسیال متناسب با نوع سنگ مخزن و نفت مرتبط به آن انجام پذیرد.

ردیف

آزمون‌ها

1

مطالعات جابه‌جایی نفت با سیالات شیمیایی در الگوهای جریانی حکاکی شده بر سطوح شیشه‌ای (میکرومدل)

2

مطالعات آسیب آسفالتین در مغزه و لوله‌ی مغزی ستون چاه در فرآیند تولید طبیعی، تزریق سیالات امتزاج‌پذیر و غیر امتزاج‌پذیر

3

مطالعات آسیب سازند در فرآیند حفاری و تکمیل و ازدیاد برداشت از طریق تزریق سیالات پایه‌ی آبی

4

طراحی و سنتز بازدارنده‌های آسفالتین برای ممانعت از تشکیل رسوب و ته‌ نشست آسفالتین در مغزه و ستون چاه

5

طراحی و سنتز پراکنده‌گرهای آسفالتین به منظور ممانعت از ته نشست آسفالتین در تجهیزات سطح الارضی و خطوط انتقال

6

طراحی و سنتز حلال‌های آسفالت به منظور شست‌وشوی لوله‌ی مغزی و نواحی مخزنی نزدیک به دیواره‌ی چاه در فرآیند تعمیر چاه

7

مطالعات سبک‌سازی نفت درجا با استفاده از حلال‌های تعویض‌پذیر و مواد نانو

8

طراحی و سنتز بازدارنده‌های وکس به منظور ممانعت از تشکیل رسوب و ته نشست وکس در لوله‌ی بالابر و خطوط انتقال

9

طراحی و سنتز دمولسیفایر به منظور جداسازی آب و نفت در تجهیزات سطح الارضی و نمک‌زدا

10

طراحی و سنتز ضد کف به منظور ممانعت از تشکیل کف در تجهیزات سطح الارضی و نمک‌زدا

11

طراحی و سنتز افزایه ضد لجن به منظور ممانعت از تشکیل لجن آسفالتنی در فرآیند اسیدکاری

12

ساخت هیدروژل‌های نانوکامپوزیت به منظور ممانعت از تولید آب اضافی چاه‌های نفتی/گازی

13

مطالعات پایداری جبهه‌ی احتراق و مکانیسم تشکیل کُک در فرآیند احتراق درجا

    

ردیف

آزمون‌ها

1

اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس استاتیک

2

اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس دینامیک (پیش‌رونده و پس‌رونده)

3

اندازه‌گیری کشش سطحی

4

اندازه‌گیری کشش بین سطحی سیال-سیال

5

اندازه‌گیری زاویه‌‌ی تماس پودر سنگ

6

اندازه‌گیری میزان جذب سیال توسط جاذب

7

اندازه‌گیری تبخیر سیالات

8

اندازه‌گیری اکتیویته آب

9

CMC انواع سورفکتانت‌های تجاری و صنعتی

10

بررسی آشام خودبه‌خودی

11

اندازه‌گیری فشار موئینگی و تراوایی نسبی

12

اندازه‌گیریSwelling index انواع جاذب‌ها و خاک

13

اندازه‌گیری چگالی سیالات

14

اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح

15

 اندازه‌گیری سینتیک رسوب‌گذاری

16

بررسی برهم‌کنش نانوسورفکتانت‌ها

17

اندازه‌گیری foamabilityو stabilityانواع نانوسورفکتانت‌ها

18

استخراج آسفالتین با روش IP143

 

 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید