ادامه آزمایشگاه ها 3 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

ادامه آزمایشگاه ها 3

ادامه آزمایشگاه ها 3


آزمایشگاه‌های تخصصی 

 

 

آزمایشگاه ژئوفیزیک کاربردی و نفت

این آزمایشگاه در سال 1397 در ساختمان انستیتو مهندسی نفت تأسیس شد. بخشی از دستگاه‌ها و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه مربوط به تجهیزات کاوش ژئوفیزیکی صحرایی است و بخش دیگر مربوط به مبحث جدید و پرکاربرد فیزیک سنگ و ژئومکانیک مخزن است. همچنین آزمایشگاه مجهز به دو دستگاه سیستم کامپیوتری با مشخصات و قدرت پردازشی بالا است که جهت اجرای پروژه‌های پژوهشی مرتبط با حوزه برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروژه‌های مختلفی در همکاری با شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس در زمینه‌های زئومکانیک مخزن، تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ مخزن، و پتروفیزیک میادین در این آزمایشگاه در حال انجام است. 

نام آزمون

حوزه کاربرد

اندازه‌گیری مقاومت فشاری تک‌محوره و سه‌محوره در شرایط فشار و دمای مخزن

ژئوفیزیک و مکانیک سنگ

اندازه‌گیری سرعت‌های لرزه‌ای تراکمی و برشی در شرایط فشار و دمای مخزن

ژئوفیزیک و مکانیک سنگ

اندازه‌گیری مدول‌های الاستیک استاتیک

ژئوفیزیک و مکانیک سنگ

 

ردیف

نام تجهیز

حوزه‌ی کاربرد

1

دستگاه مگنتومتر (Magnetometer)

مدل: GSM-19T   v7.0  (GEM system)

ژئوفیزیک

2

دستگاه ثبت داده‌های لرزه‌ای

(seismic acquistion system)

مدل: SUMMIT II Compact (DMT GmbH & Co. KG)

ژئوفیزیک

3

دستگاه مگنتوتلوریک (Magnetotelluric)

ژئوفیزیک

4

دستگاه اندازه‌گیری مقاومت تک‌محوره و سهم‌محوره و سرعت‌های لرزه‌ای در شرایط دما و فشار مخزن

مهندسی نفت

    

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید