ادامه آزمایشگاه ها 4 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

ادامه آزمایشگاه ها 4

ادامه آزمایشگاه ها 4


آزمایشگاه‌های تخصصی


آزمایشگاه سیلاب‌زنی شیمیایی

دستگاهها

ردیف

دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی و بین سطحی سیالات

1

دستگاه سیلاب‌زنی مغزه

2

دستگاه Sand-Clay Retention Tests (SCRT)

3

دستگاه تزریق فوم فشار بالا-دما بالا

4

دستگاه آسیب سازند

5

پمپ تزریق فشار بالا

6

دستگاه جذب و نگه‌داشت انواع گازها

7

دستگاه التراسونیک، دستگاه اندازه‌گیری pH، دستگاه اندازه‌گیری Conductivity و TDS، دستگاه کدورت‌سنج

8

 

ردیف

آزمون‌ها

1

آزمایش‌های مربوط به انواع برهم‌کنش‌های نفت/آب/سنگ (اندازه‌گیری کشش سطحی و بین سطحی سیالات، اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس استاتیک و دینامیک، رفتار الکتریکی و ...)

2

انواع آزمایش‌های سیلاب‌زنی مغزه (سورفاکتانت، پلیمر، نانوسیال، آب مهندسی شده، پساب و ...)

3

انواع آزمایش‌های بررسی تولید ماسه و مهاجرت ذرات ریز در دما و فشارهای بالا

4

انواع آزمایش‌های بررسی پایداری فوم در دما و فشار های بالا در محیط متخلخل

5

انواع آزمایش‌های بررسی جذب و نگهداشت گازها در شرایط مختلف

6

انواع آزمایش‌های بررسی سازگاری سیالات مختلف و راه‌های رفع رسوب‌های ایجاد شده، طراحی و ساخت انواع بازدارنده‌ها

7

انواع آزمایش‌های بررسی سازگاری سیالات مختلف و راه‌های رفع رسوب‌های ایجاد شده، طراحی و ساخت انواع بازدارنده‌ها

8

اندازه‌گیری pH، Conductivity، Turbidity و TDS

 

آزمایشگاه تکمیل چاه و تحریک چاه و مخزن

پروژه‌های صنعتی-پژوهشی انجام شده در این آزمایشگاه طرح تزریق اسید در میدان آزادگان و مطالعات آسیب سازند در روش‌های ازدیاد برداشت نفت میدان آزادگان هستند


دستگاه‌ها

ردیف

دستگاه سیلابزنی مغزه با اسید با 3 مغزه نگهدار متفاوت

1

پمپ های تزریق سیال (اسید، نفت و آب)

2

دستگاه میکرومدل

3

 

خدمات پژوهشی و فنی

ردیف

طراحی و بهینه سازی تزریق اسید

1

تزیق اسید در مغزه‌های مختلف با ابعاد مختلف

2

مطالعات آزمایشگاهی آسیب سازند

3

    

 

اطلاعات تماس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران:

آدرس: تهران ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، انستیتو مهندسی نفت

تلفن : ۰۲۱۸۸۶۳۲۹۷۵/۷

فکس : ۰۲۱۸۸۶۳۲۹۷۶

http://ipe.ut.ac.ir

 

 

 

 

 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید