ارائه تسهیلات در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مصوب شورای اموزشی دانشگاه - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

ارائه تسهیلات در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مصوب شورای اموزشی دانشگاه

ارائه تسهیلات در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مصوب شورای اموزشی دانشگاه


با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای مساعدت به دانشجویان شاغل به تحصیل  پیرو بند 8 مصوبات جلسه  مورخ 1399/8/6 شورای آموزشی دانشگاه ، موارد ذیل را در خصوص  ارائه تسهیلات ذیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  را به استحضار می رساند:

۱- اخذ سه درس (تا سقف حداکثر ۹ واحد) به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۲ - حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۳- حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی

۴ - حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات با ارائه مدارک و تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

۵ - برگزاری دروس عملی  حتی المقدور به صورت الکترونیکی

۶- برگزاری امتحانات طول نیمسال و  پایان نیمسال تحصیلی به صورت الکترونیکی

۷ - برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه / رساله به صورت الکترونیکی

8- برگزاری امتحان جامع به صورت الکترونیکی  در صورت موافقت گروه های آموزشی پردیس/ دانشکده


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید