نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقای اقای دکتر محمدرضا رسایی از استادیاری به دانشیاری

ارتقای اقای دکتر محمدرضا رسایی از استادیاری به دانشیاری


جناب اقای دکتر رسایی با حکم جلسه هیات ممیزه دانشگاه تهران به مقام دانشیاری دانشکده مهندسی شیمی پردیس فنی مفتخر شدند.