اصلاحیه مهلت دفاع از پایان نامه ها و رساله ها - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


اصلاحیه مهلت دفاع از پایان نامه ها و رساله ها

اصلاحیه مهلت دفاع از پایان نامه ها و رساله ها


احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱۸۵۸/ پ /۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵، مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه بصورت زیر اصلاح و ابلاغ می گردد:

مهلت دفاع از پایان نامه / رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰، پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ است و تمدید مهلت دفاع صرفاً پس از اعلام موافقت استاد راهنما و تائید واحد محل تحصیل (با ذکر دلایل مبنی بر تأخیر خارج از اراده دانشجو)، باز شدن سرترم نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و پرداخت شهریه به صورت روز شمار از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۶ امکان پذیر خواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه تاریخ رسمی فراغت از تحصیل، تاریخ دفاع از پایان نامه / ‏رساله است، تبعات ناشی از دفاع با شرایط فوق الذکر، برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و همچنین مسائل مربوط به نظام وظیفه به عهده دانشجو می‌باشد.

 

 با توجه به اصلاحیه تاریخ دفاع از سوی دانشگاه تا پایان شهریور ۱۴۰۰، مهلت ثبت درخواست مجوز دفاع در سامانه گلستان توسط دانشجویان، بارگذاری فرم اعلام کفایت (دارای امضا استاد راهنما، مدیر گروه و معاون تحصیلات تکمیلی) در سامانه گلستان و ارسال مدارک خواسته شده در بند ۷ راهنمای دفاع موجود درسایت دانشکده مهندسی شیمی (اطلاعات داور خارجی، استاد راهنمای خارجی و مشاور خارجی) توسط استاد محترم راهنما از طریق اتوماسیون اداری، تا پایان روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ می باشد. بدیهی است به درخواست های مجوز بعد از این تاریخ و بدون مدارک خواسته شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید