نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی + کد

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی + کد


اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی
chemical

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی


نویسندگان : دیوید هیمل بلاو ؛ جیمز ریگز

مترجم : دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی

ناشر: دانشگاه تهران

تعداد صفحات: 1,094

تاریخ انتشار: 1397

معرفی کتاب