نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی


نام: هومن

نام خانوادگی: فتوره ­چی

تلفن: 61112245-021

فکس: 66957784-021

پست الکترونیکی:  hfatoorehchi@ut.ac.ir

https://www.researchgate.net/profile/Hooman_Fatoorehchi