نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

1396/11/03

اطلاعیه ثبت نام نیمسال  دوم  سال تحصیلی 97 - 96

 

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی کلیه ورودی ها می توانند به صورت online ازروز شنبه مورخ  1396/11/7 لغایت پنجشنبه مورخ 96/11/12 ازساعت 8صبح (شنبه96/11/7) به آدرسhttp://ems.ut.ac.irمراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع گلستان و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه 1396/11/14

لطفا جهت آگاهی از مقررات ثبت نام به سایت http://egufa.ut.ac.ir
(قسمت دسترسی سریع) مراجعه فرمایید.

 

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی