اطلاعیه شماره 8 کارآموزی پردیس دانشکده‌های فنی در تابستان 1399 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


اطلاعیه شماره 8 کارآموزی پردیس دانشکده‌های فنی در تابستان 1399

اطلاعیه شماره 8 کارآموزی پردیس دانشکده‌های فنی در تابستان 1399


 

مهلت بارگذاری گزارش دوره کارآموزی توسط دانشجویان در سامانه‌های تلنت و کاروژه تاریخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ و مهلت ثبت نمره کارآموزی توسط اساتید راهنما در سامانه‌های مذکور تاریخ ۲۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ می‌باشد.


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید