نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 8 کارآموزی پردیس دانشکده‌های فنی در تابستان 1399

اطلاعیه شماره 8 کارآموزی پردیس دانشکده‌های فنی در تابستان 1399


 

مهلت بارگذاری گزارش دوره کارآموزی توسط دانشجویان در سامانه‌های تلنت و کاروژه تاریخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ و مهلت ثبت نمره کارآموزی توسط اساتید راهنما در سامانه‌های مذکور تاریخ ۲۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ می‌باشد.