اعضاء آزمایشگاه جذب سطحی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

اعضاء آزمایشگاه جذب سطحی

اعضاء آزمایشگاه جذب سطحی


سرپرست آزمایشگاه: دکتر شهره فاطمی               

پست الکترونیک :   shfatemi@ut.ac.ir

تلفن: 61112229       

دورنگار: 02166967784

رزومه:

Prof. Shohreh Fatemi - CV - En

Prof. Shohreh Fatemi - CV - Fa

 

آدرس کوتاه :