اعضای هیأت علمی فرعی- سیاوش ریاحی دانشیار نفت و گاز - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

"بروشور دانش آموزی-مرداد1401"


اعضای هیأت علمی فرعی- سیاوش ریاحی دانشیار نفت و گاز

اعضای هیأت علمی فرعی- سیاوش ریاحی دانشیار نفت و گاز


حسین ابوالقاسمی

 محمدحسن پنجه شاهی

 فرهنگ جلالی فراهانی

 علی اصغر حمیدی

نسیم طاهونی

شهره فاطمی

هومن فتوره‌چی

نوید مستوفی

 قدرت الله هاشمی مطلق

 

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکده

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید