نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400مقطع کارشناسی

اعلام اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400مقطع کارشناسی


اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در کلیه رشته‌های مهندسی مقطع کارشناسی، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح زیر انجام می‌گردد.

 

۱ - ورودی‌های ۹۶ و ماقبل از ساعت ۸ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ ‬

۲ - ورودی‌های ۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬

۳ - ورودی‌های ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬

۴ - ورودی‌های ۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۹/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬