نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام موافقت با تغییر تاریخ دانش آموختگی دانشجویان در نیمسال دوم 1399-1398

اعلام موافقت با تغییر تاریخ دانش آموختگی دانشجویان در نیمسال دوم 1399-1398


به استحضار می رساند با توجه به موافقت معاون محترم آموزشی دانشگاه  مقرر گردیده است:

-تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1389 آخرین نیمسال تحصیلی آنان می باشد،استثنائا"فقط در همین نیمسال از 1399/6/31 به 1399/7/30تغییر می یابد. 

- دانش آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی و  کارشناسی ارشد (شیوه آموزشی) در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 تا تاریخ 1399/7/30 بلامانع است.

- کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می توانند تا تاریخ 1399/7/30 دفاع نمایند لیکن تعهدات خارج از دانشگاه دانشجویان (اعم از نظام وظیفه و...) برعهده شخص دانشجو می باشد و از این بابت  مسئولیتی به عهده دانشگاه نمی باشد. علی ایحال جهت مساعدت به این قبیل دانشجویان،مراتب جهت اخذ معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا به این اداره کل ارسال گردد.

متن خبر