نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر نوید مستوفی به عنوان دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران

انتصاب دکتر نوید مستوفی به عنوان دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران


انتصاب دکتر نوید مستوفی به عنوان دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران

1397.03.13

انتصاب دکتر نوید مستوفی به عنوان دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران

 

با حکم رئیس انجمن مهندسی شیمی ایران، دکتر نوید مستوفی، استاد دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی، به عنوانعضو اصلی هیأت مدیره و دبیر انجمن مهندسی شیمی منصوب شد.

روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی این انتصاب شایسته را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.