انتصاب مشاورین فرهنگی - علمی دانشکده مهندسی شیمی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


انتصاب مشاورین فرهنگی - علمی دانشکده مهندسی شیمی

انتصاب مشاورین فرهنگی - علمی دانشکده مهندسی شیمی


با امضای اقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و بنا بر پیشنهاد هیأت رئیسه پردیس دانشکده‌های فنی و تأیید رئیس محترم دانشکده مهندسی شیمی، اقای دکتر رحمت ستوده قره‏ باغ، خانم دکتر نسیم طاهونی، اقای دکتر قدرت ‏الله هاشمی مطلق و خانم دکتر مژگان عباسی به مدت چهار سال به‌عنواناساتید مشاور فرهنگی و علمی" دانشجویان کلیه مقاطع منصوب شدند.

 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید