نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقال حرارت

انتقال حرارت


 

آزمایشگاه انتقال حرارت، یک آزمایشگاه آموزشی- پژوهشی است که پیش­نیاز آن درس انتقال حرارت یک و دو می­ باشد (گاهی به صورت هم نیاز با انتقال حرارت  نیز عرضه می­گردد). ظرفیت این آزمایشگاه در هر جلسه حداکثر 16 نفر است.

دستگاه­های آزمایشگاه عبارتند از:

 1. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش هدایت (خطی و شعاعی)
 2. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش جابه­ جایی (آزاد و اجباری)
 3. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع و بررسی بعضی از قوانین مربوط به انتشار نور مرئی
 4. بررسی انتقال حرارت در مبدا گرمایی (لوله ­های هم محور)
 5. بررسی نحوه کار دماسنج­های مختلف (ترمیتور- ترموکوپل- ترموپایل- ترمومتر جیوه­ای- ترمومتر فشار بخار- بی متال- ترمومتر مقاومت پلاتین- ترمومترهای شیمیایی چسبان)
 6. بررسی انتقال حرارت حین جوشش
 7. بررسی انتقال حرارت نانوسیال­ها در مبدل حرارتی صفحه ­ای (پژوهشی)

تذکر: 6 دستگاه های ذکر شده ابتدایی، آموزشی و تنها مورد 7 کارکرد پژوهشی دارد.

آزمایشگاه انتقال حرارت، یک آزمایشگاه آموزشی- پژوهشی است که پیش­نیاز آن درس انتقال حرارت یک و دو می­ باشد (گاهی به صورت هم نیاز با انتقال حرارت  نیز عرضه می­گردد). ظرفیت این آزمایشگاه در هر جلسه حداکثر 16 نفر است.

دستگاه­های آزمایشگاه عبارتند از:

 1. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش هدایت (خطی و شعاعی)
 2. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش جابه­ جایی (آزاد و اجباری)
 3. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع و بررسی بعضی از قوانین مربوط به انتشار نور مرئی
 4. بررسی انتقال حرارت در مبدا گرمایی (لوله ­های هم محور)
 5. بررسی نحوه کار دماسنج­های مختلف (ترمیتور- ترموکوپل- ترموپایل- ترمومتر جیوه­ای- ترمومتر فشار بخار- بی متال- ترمومتر مقاومت پلاتین- ترمومترهای شیمیایی چسبان)
 6. بررسی انتقال حرارت حین جوشش
 7. بررسی انتقال حرارت نانوسیال­ها در مبدل حرارتی صفحه ­ای (پژوهشی)

تذکر: 6 دستگاه های ذکر شده ابتدایی، آموزشی و تنها مورد 7 کارکرد پژوهشی دارد.