انتقال حرارت - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

انتقال حرارت

انتقال حرارت


 

آزمایشگاه انتقال حرارت، یک آزمایشگاه آموزشی- پژوهشی است که پیش­نیاز آن درس انتقال حرارت یک و دو می­ باشد (گاهی به صورت هم نیاز با انتقال حرارت  نیز عرضه می­گردد). ظرفیت این آزمایشگاه در هر جلسه حداکثر 16 نفر است.

دستگاه­های آزمایشگاه عبارتند از:

 1. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش هدایت (خطی و شعاعی)
 2. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش جابه­ جایی (آزاد و اجباری)
 3. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع و بررسی بعضی از قوانین مربوط به انتشار نور مرئی
 4. بررسی انتقال حرارت در مبدا گرمایی (لوله ­های هم محور)
 5. بررسی نحوه کار دماسنج­های مختلف (ترمیتور- ترموکوپل- ترموپایل- ترمومتر جیوه­ای- ترمومتر فشار بخار- بی متال- ترمومتر مقاومت پلاتین- ترمومترهای شیمیایی چسبان)
 6. بررسی انتقال حرارت حین جوشش
 7. بررسی انتقال حرارت نانوسیال­ها در مبدل حرارتی صفحه ­ای (پژوهشی)

تذکر: 6 دستگاه های ذکر شده ابتدایی، آموزشی و تنها مورد 7 کارکرد پژوهشی دارد.

آزمایشگاه انتقال حرارت، یک آزمایشگاه آموزشی- پژوهشی است که پیش­نیاز آن درس انتقال حرارت یک و دو می­ باشد (گاهی به صورت هم نیاز با انتقال حرارت  نیز عرضه می­گردد). ظرفیت این آزمایشگاه در هر جلسه حداکثر 16 نفر است.

دستگاه­های آزمایشگاه عبارتند از:

 1. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش هدایت (خطی و شعاعی)
 2. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش جابه­ جایی (آزاد و اجباری)
 3. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع و بررسی بعضی از قوانین مربوط به انتشار نور مرئی
 4. بررسی انتقال حرارت در مبدا گرمایی (لوله ­های هم محور)
 5. بررسی نحوه کار دماسنج­های مختلف (ترمیتور- ترموکوپل- ترموپایل- ترمومتر جیوه­ای- ترمومتر فشار بخار- بی متال- ترمومتر مقاومت پلاتین- ترمومترهای شیمیایی چسبان)
 6. بررسی انتقال حرارت حین جوشش
 7. بررسی انتقال حرارت نانوسیال­ها در مبدل حرارتی صفحه ­ای (پژوهشی)

تذکر: 6 دستگاه های ذکر شده ابتدایی، آموزشی و تنها مورد 7 کارکرد پژوهشی دارد.


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید