نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹


به استناد مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۲۳/‏۰۴/‏۹۹‬ پردیس دانشکده‌های فنی،  اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ در کلیه رشته‌های مهندسی، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح زیر می باشد.

 

۱ - ورودی‌های ۹۶ و ماقبل از ساعت ۸ الی ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۹‬

۲ - ورودی‌های ۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹‬

۳- ورودی‌های ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹‬

۴ - ورودی‌های ۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز دو شنبه مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۹‬

--