نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانات مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

برنامه امتحانات مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور


 برنامه امتحانات مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور (http://olympiad.sanjesh.org/Fa/Default.aspx) به شرح زیر است.

برنامه امتحانات مرحله نهایی