بیانیه معاونان آموزشی سیزده دانشگاه بزرگ کشور در خصوص برنامه ریزی برای انجام مناسب‌تر فعالیت‌های آموزشی و برگزاری سال تحصیلی آینده - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


بیانیه معاونان آموزشی سیزده دانشگاه بزرگ کشور در خصوص برنامه ریزی برای انجام مناسب‌تر فعالیت‌های آموزشی و برگزاری سال تحصیلی آینده

بیانیه معاونان آموزشی سیزده دانشگاه بزرگ کشور در خصوص برنامه ریزی برای انجام مناسب‌تر فعالیت‌های آموزشی و برگزاری سال تحصیلی آینده


سیزده دانشگاه بزرگ کشور، به شرح امضا کنندگان ذیل، با درک مشکلات کشور از یکسو، و آگاهی از مسئولیت ها ی خطیر خود از سوی دیگر، به این نتیجه رسیده اند که تدوین اصول مشترکی برای برنامه ریزی در چارچوب مصوبات مراجع قانونی، به انتظام بهتر امور و انجام مناسب‌تر فعالیت های آموزشی و پژوهشی در نیمسال اول سال تحصیلی آینده منجر می شود. به همین دلیل با توجه به عدم قطعیت ها در ارتباط با گستردگی و چگونگی شیوع بیماری در ماه های آینده و نیز تغییرات غیرقابل پیش بینی در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، برنامه ریزی این دانشگاه ها برای نیمسال اول سال تحصیلی آینده، مبتنی بر برنامه ریزی برای بدترین شرایط و آمادگی برای برگشت به روال های عادی در صورت اقتضاست. بر این اساس، برگزاری نیمسال اول سال تحصیلی آینده در این دانشگاه ها، با توجه به اصول و سیاست های زیر خواهد بود:

- برنامه ریزی برای ارائه کلیه دروس نظری در نیمسال اول سال تحصیلی آینده با فرض اجتناب ناپذیر بودن آموزش الکترونیکی در نیمسال مذکور است. این، بدان معناست که اساتید محترم باید:

  • محتوای دروس ترم آینده خود را با فرض الکترونیکی بودن آموزش تهیه کرده و آمادگی های لازم برای استفاده از سامانه های مورد استفاده در دانشگاه را داشته باشند.
  • پیش بینی و آمادگی لازم برای ارزیابی دانشجویان به صورت مستمر در طول نیمسال و کاهش سهم نمره آزمون پایان ترم در تعیین نمره نهایی را داشته باشند.
  • آمادگی داشته باشند تا متناسب با شرایط و در صورت اقتضا، فعالیت های آموزشی خود را از الکترونیکی به حضوری تغییر دهند.

- بخشی از فعالیت ها در طول تابستان، معطوف به ارتقای زیر ساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش و ارائه خدمات الکترونیکی خواهد بود که امید است از سوی وزارت متبوع مورد حمایت قرار گیرد.

- برای کاهش اثرات منفی شرایط فعلی بر فعالیت های علمی در دانشگاه ها، نکات زیر مد نظر قرار می گیرند:

  • به منظور انجام مؤثرتر کارهای پژوهشی و راهنمایی دانشجویان، بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای محترم هیأت علمی، حضور حداکثری در محل کار خود داشته باشند. هر گونه کاهش حضور برنامه ریزی شده اساتید، منوط به وجود الزامات اعلام شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و اعلام رسمی دانشگاه خواهد بود.
  • مواردی نظیر برگزاری جلسات گروه های آموزشی، امتحان جامع دانشجویان دکترا و دفاعیه های پروپوزال، پایان نامه و رساله، حتی الامکان بصورت حضوری با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شوند. البته لازم است زیرساخت های لازم برای انجام این فعالیت ها بصورت غیر حضوری فراهم و آماده بهره برداری باشد تا در صورت ضرورت مورد استفاده قرار گیرند.
  • برنامه ریزی و مساعدت لازم برای حضور دانشجویان بومی در دانشگاه، بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به نحوی سازگار با امکانات دانشگاه و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، از فعالیت های مهم و شاخص در نیمسال اول سال تحصیلی آینده خواهد بود.
  • برنامه ریزی و مساعدت لازم برای حضور دانشجویان غیر بومی در دانشگاه، بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به نحوی سازگار با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و با همکاری معاونت های دانشجویی و فرهنگی، سیاست مهم دیگری در نیمسال اول سال تحصیلی آینده خواهد بود.

- علیرغم وجود مشکلات متعدد در هر دو حوزه برنامه ریزی و اجرا، باید تلاش شود که از تعلیق و انباشتگی فعالیت ها، به خصوص در ارتباط با برگزاری دروس عملی و یا انجام اقدامات لازم برای دانش آموختگی، اجتناب شده و بخشی از ظرفیت های خوابگاهی و رفاهی دانشگاه در طول تابستان و نیز نیمسال اول سال تحصیلی آینده به این امور اختصاص یابد.

تیرماه ۱۳۹۹

امضاء کنندگان:

دکتر حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران

دکتر حیاتی معاون آموزشی دانشگاه تبریز

دکتر واحدی معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رشتچیان معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر افضلیان معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کریمیان معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی

دکتر خادمی معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر شاقول معاون آموزشی دانشگاه اصفهان

دکتر احمدوند معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اشرفی زاده معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر افشاریفر معاون آموزشی دانشگاه شیراز


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید