نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی


درباره آزمایشگاه


  تعهد نامه کار در آزمایشگاه 

جزوه راهنمای آزمایشات    

 

 

 

 

آدرس اینترنتی سایت آزمایشگاه:

آدرس آزمایشگاه : خ 16 آذر- دانشکده فنی- دانشکده مهندسی شیمی- ساختمان آبشناسی- طبقه چهارم

مساحت آزمایشگاه  : حدود100 متر مربع

نوع آزمایشگاه: آموزشی و تحقیقاتی

 

ب) آزمایشات قابل انجام


بررسی فعالیت میکروبی با اندازه گیری نرخ مصرف اکسیژنOUR – اندازه گیری ضریب انتقال جرم کلی KLa- اجرای فرمانتاسیون پیوسته, نیمه پیوسته و ناپیوسته و محاسبات مربوط به سینتیک رشد سلول - شمارش و اندازه گیری غلظت سلولی و هموسیتومتری, دانسیته نوری, جرم سلولی

  • بررسی میزان فعالیت لجن فعال
  • آزمون سالم بودن مخمر نانوایی
  • اندازه گیری پروتئین, فیبر و چربی مواد غذایی
  • بررسی آلودگی میکروبی نمونه های زیست محیطی

علاوه بر آزمایشات فوق در صورت درخواست متقاضی جهت انجام کشتهای میکربی با ماهیت تحقیقات کاربردی قابل بررسی و تعیین هزینه خواهد شد.

 

ج) توانایی برگزاری دورهﻫﺎ و workshop در آزمایشگاه


  • آشنایی با روش های کشت میکروارگانیسم ها و نحوه شمارش و تعیین غلظت سلولی
  • آشنایی با مبانی کار در آزمایشگاه بیوتکنواوژی و تکنیک های مرتبط
  • آموزش نحوه عملکرد و کنترل واکنش های بیوشیمیایی در فرمانتور
  • آشنایی با روشهای تصفیه زیستی فاضلاب