ترکیب، تولید و ویژگی‌های سیمان پرتلند + کد - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


ترکیب، تولید و ویژگی‌های سیمان پرتلند + کد

ترکیب، تولید و ویژگی‌های سیمان پرتلند + کد


ترکیب، تولید و ویژگی‌های سیمان پرتلند

chemical

ترکیب، تولید و ویژگی‌های سیمان پرتلند

نویسنده: بای

مترجم: محمد شکرچی‌زاده، عسگر هورفر، هومن قاسمی

ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران Elsevier Science

تعداد صفحات:312

تاریخ انتشار:1388


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید