نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعطیلی اداره آموزش به علت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

تعطیلی اداره آموزش به علت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود


قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی 

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

بعلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی اداره آموزش دانشکدگان فنی روز دوشنبه مورخ 12/07/1400   قادر به پاسخگویی درخواست های حضوری و غیرحضوری دانشجویان نمی باشد.   

 

 

                                                               اداره آموزش دانشکدگان فنی