نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم سال تحصیلی 1399-1400 و زمان برگزاری امتحانات

تقویم سال تحصیلی 1399-1400 و زمان برگزاری امتحانات


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400  ویژه نو دانشجویان دانشگاه تهران)  ورودی های جدید کلیه مقاطع تحصیلی)
................................................................................................................................................................................
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه تهران ( کلیه مقاطع)

 

  • تاریخ امتحانات دروسی که به طور معمول توسط دانشجویان جدید الورود اخذ می گردد، مطابق تقویم نودانشجویان، در نیمه دوم بهمن ماه بر گزار خواهد شد.
  • برای هر امتحان صرفا یک امتحان پایان نیمسال برگزار خواهد شد  لذا در کلاسهایی که دانشجویان ورودی 99 و ماقبل، مشترکاً حضور دارند تاریخ امتحانات مطابق تقویم نودانشجویان اصلاح شده و درسامانه گلستان قابل مشاهده خواهد بود.
  • نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، برای همه دانشجویان از دوم اسفند آغاز خواهد شد.
  • مطابق استعلام صورت گرفته از آموزش دانشگاه، در نیمسال جاری حذف ترم بدون احتساب در سنوات منوط به ارایه مدارک و مستندات، خواهد بود و صرف درخواست دانشجو و تایید استاد کفایت نمی کند لذا هر گونه درخواست حذف ترم، باید با ارایه مدارک (اعم از بیماری جسمی و روحی، مشکلات خانوادگی، موانع تحصیلی و پژوهشی، عدم همکاری سازمانها به دلیل مشکلات شیوع کرونا و....) باید با ارایه مستند مربوطه و تایید و توضیحات صریح استادراهنما از طریق اتوماسیون ارسال گردد تا امکان ارسال به کمیسیون موارد خاص دانشگاه میسر شود.
  • در خصوص نحوه برگزاری امتحانات و نیز بازه ثبت نمرات بر اساس بخشنامه های دانشگاه اقدام خواهد شد.