تقویم سال تحصیلی 1399-1400 و زمان برگزاری امتحانات - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

تقویم سال تحصیلی 1399-1400 و زمان برگزاری امتحانات

تقویم سال تحصیلی 1399-1400 و زمان برگزاری امتحانات


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400  ویژه نو دانشجویان دانشگاه تهران)  ورودی های جدید کلیه مقاطع تحصیلی)
................................................................................................................................................................................
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه تهران ( کلیه مقاطع)

 

  • تاریخ امتحانات دروسی که به طور معمول توسط دانشجویان جدید الورود اخذ می گردد، مطابق تقویم نودانشجویان، در نیمه دوم بهمن ماه بر گزار خواهد شد.
  • برای هر امتحان صرفا یک امتحان پایان نیمسال برگزار خواهد شد  لذا در کلاسهایی که دانشجویان ورودی 99 و ماقبل، مشترکاً حضور دارند تاریخ امتحانات مطابق تقویم نودانشجویان اصلاح شده و درسامانه گلستان قابل مشاهده خواهد بود.
  • نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، برای همه دانشجویان از دوم اسفند آغاز خواهد شد.
  • مطابق استعلام صورت گرفته از آموزش دانشگاه، در نیمسال جاری حذف ترم بدون احتساب در سنوات منوط به ارایه مدارک و مستندات، خواهد بود و صرف درخواست دانشجو و تایید استاد کفایت نمی کند لذا هر گونه درخواست حذف ترم، باید با ارایه مدارک (اعم از بیماری جسمی و روحی، مشکلات خانوادگی، موانع تحصیلی و پژوهشی، عدم همکاری سازمانها به دلیل مشکلات شیوع کرونا و....) باید با ارایه مستند مربوطه و تایید و توضیحات صریح استادراهنما از طریق اتوماسیون ارسال گردد تا امکان ارسال به کمیسیون موارد خاص دانشگاه میسر شود.
  • در خصوص نحوه برگزاری امتحانات و نیز بازه ثبت نمرات بر اساس بخشنامه های دانشگاه اقدام خواهد شد.

رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید