نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ارسال رزومه و تایید نهایی موقعیت کارآموزی

تمدید مهلت ارسال رزومه و تایید نهایی موقعیت کارآموزی


 

قابل توجه دانشجویان گرامی: تاریخ دسترسی جهت ارسال رزومه و تایید نهایی موقعیت کارآموزی تا روز چهارشنبه تاریخ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تمدید شد. قابل ذکر است مهلت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد و تمامی دانشجویان متقاضی تا پایان روز اداری تاریخ مذکور نسبت به نهایی کردن موقعیت کارآموزی اقدام نمایند.

 

https://ut.talentcoach.ir/news