- پنج‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثمربخشی مطالعات دانشگاه تهران روی میدان آزادگان

ثمربخشی مطالعات دانشگاه تهران روی میدان آزادگان


رئیس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران گفت: مطالعه این مجموعه روی میدان آزادگان، نتایج ارزشمندی به دنبال داشته است که بر مبنای آن، امکان افزایش ۱۰ درصدی ضریب بازیافت این میدان مشترک وجود دارد.https://www.shana.ir/news/305165/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86