نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی حضور متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز 1400 (بیوتکنولوژی)

جدول زمانبندی حضور متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز 1400 (بیوتکنولوژی)


نکته مهم 1 : ضروری است متقاضیان یک ساعت قبل از مصاحبه جهت احراز هویت و هماهنگی های لازم، به اتاق مجازی به آدرس http://vroom.ut.ac.ir/schem3 به صورت مهمان (Guest)  و با وارد کردن نام خود مراجعه نمایند. تلفن کارشناس مربوطه، آقای مهندس امیری: 61112865-021

 

نکته مهم2 : انجام مصاحبه صرفا برای متقاضیان تنها یک بار برگزار می شود و عدم شرکت متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده (مطابق جدول زمان بندی) به منزله انصراف تلقی می شود و برگزاری مصاحبه مجدد امکان پذیر نمی باشد.

 

نکته مهم3 : ضروری است متقاضیان جهت اطلاع از برنامه ها و تغییرات احتمالی به طور مستمر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه و سایت دانشکده مهندسی شیمی مراجعه نمایند.

 

رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی (روزانه، نوبت دوم و استعدادهای درخشان): چهارشنبه 26 خرداد 1400