جدول زمانبندی حضور متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز 1400 (بیوتکنولوژی) - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


جدول زمانبندی حضور متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز 1400 (بیوتکنولوژی)

جدول زمانبندی حضور متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز 1400 (بیوتکنولوژی)


نکته مهم 1 : ضروری است متقاضیان یک ساعت قبل از مصاحبه جهت احراز هویت و هماهنگی های لازم، به اتاق مجازی به آدرس http://vroom.ut.ac.ir/schem3 به صورت مهمان (Guest)  و با وارد کردن نام خود مراجعه نمایند. تلفن کارشناس مربوطه، آقای مهندس امیری: 61112865-021

 

نکته مهم2 : انجام مصاحبه صرفا برای متقاضیان تنها یک بار برگزار می شود و عدم شرکت متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده (مطابق جدول زمان بندی) به منزله انصراف تلقی می شود و برگزاری مصاحبه مجدد امکان پذیر نمی باشد.

 

نکته مهم3 : ضروری است متقاضیان جهت اطلاع از برنامه ها و تغییرات احتمالی به طور مستمر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه و سایت دانشکده مهندسی شیمی مراجعه نمایند.

 

رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی (روزانه، نوبت دوم و استعدادهای درخشان): چهارشنبه 26 خرداد 1400رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید