نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی حضور متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز 1400 (مهندسی نفت)

جدول زمانبندی حضور متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز 1400 (مهندسی نفت)


نکته مهم 1 : ضروری است متقاضیان یک ساعت قبل از مصاحبه جهت احراز هویت و هماهنگی های لازم، به اتاق مجازی به آدرس http://vroom.ut.ac.ir/schem3 به صورت مهمان (Guest)  و با وارد کردن نام خود مراجعه نمایند. تلفن کارشناس مربوطه، آقای مهندس امیری: 61112865-021

 

نکته مهم2 : انجام مصاحبه صرفا برای متقاضیان تنها یک بار برگزار می شود و عدم شرکت متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده (مطابق جدول زمان بندی) به منزله انصراف تلقی می شود و برگزاری مصاحبه مجدد امکان پذیر نمی باشد.

 

نکته مهم3 : ضروری است متقاضیان جهت اطلاع از برنامه ها و تغییرات احتمالی به طور مستمر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه و سایت دانشکده مهندسی شیمی مراجعه نمایند.

 

رشته مهندسی نفت (روزانه، نوبت دوم و شبانه): سه شنبه 25 خرداد 1400


صبح 12:30 -8:30 بعدظهر 16-13
ردیف زمان نام و نام حانوادگی ردیف زمان نام و نام حانوادگی
1 8:30  سید محمود باقریان 13 13:00  همایون نجفی
2 8:50  یاسر عبداله فرد 14 13:20  ارغوان سلیمان زاده
3 9:10  محمد علی رضاسلطانی 15 13:40  پروین کلاه کج
4 9:30  زاهد اداک 16 14:00  قرزانه رضایی
5 9:50  عصمت کشاورز 17 14:20  ایمان اماره
6 10:10  علی لسان 18 14:40  احسان باهنر
7 10:30  جمال فراشیانی 19 15:00  ارسلان رفیعی
8 10:50  احسان فتاحی 20 15:20  احمدرضا احمدپورترکمانی
9 11:10  علی محمد محمدیان 21 15:40  میناسادات مهدوی
10 11:30  محمد شجاع الدینی اردکانی 22    
11 11:50  مهرشاد منصوری 23    
12 12:10  فرامرز اباذری 24