نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجازی ارائه زمینه‌های تحقیقاتی آزمایشگاه پدیده‌های انتقال و فناوری نانو"یکشنبه ۷ آذر"

جلسه مجازی ارائه زمینه‌های تحقیقاتی آزمایشگاه پدیده‌های انتقال و فناوری نانو"یکشنبه ۷ آذر"


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که جلسه ای مجازی جهت ارائه زمینه‌های تحقیقاتی و نیازمندی‌های آزمایشگاه پدیده‌های انتقال و فناوری نانو برای آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط جناب اقای دکتر شریعتی برنامه ریزی شده است.

زمان جلسه یکشنبه ۷ آذر ساعت ۵:۳۰ تا ۶:۳۰ بعدازظهر می‌باشد.

نرم افزار مربوطه:  Adobe Connect

vroom.ut.ac.ir/schem3 :لینک اتاق