جلوگیری از خوردگی و ایجاد رسوب سخت در شبکه‌های آبرسانی + - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


جلوگیری از خوردگی و ایجاد رسوب سخت در شبکه‌های آبرسانی +

جلوگیری از خوردگی و ایجاد رسوب سخت در شبکه‌های آبرسانی +


جلوگیری از خوردگی و ایجاد رسوب سخت در...

chemical

جلوگیری از خوردگی و ایجاد رسوب سخت در...

نویسنده: لوک لوگران

مترجم: عسگر هورفر

ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران Elsevier Science

تعداد صفحات:386

تاریخ انتشار:1378


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید